LAR – regnvandshåndtering

Projekt

BÆREDYGTIGHED
Vi arbejder med lokal afledning af regnvand (LAR) i stort set alle projekter. Som følge af større og mere intense regnmængder i de senere år, er der blevet stort fokus på opsamling,  nedsivning og tilbageholdelse af nedbør og det indgår nu som en naturlig del af almindelige bæredygtighedsbestræbelser. Aktuelt færdiggøres boligbebyggelsen Teglvangen i Ballerup i efteråret 2018, hvor der er krav om tilbageholdelse af tagvand såvel som vand fra belægninger. Her ledes vandet til en grøft som er placeret centralt bebyggelsen og som udover at tilbageholde og nedsiver  hovedparten af vandet.

Klient

-

Sted

-

Afsluttet

-

Ydelser

-