Beskyttet natur

Projekt

BÆREDYGTIGHED
Hillerød Supersygehus skal bygges i Salpetermosen syd for Hillerød By. Området indeholder store naturværdier og dette indgår som en vigtig parameter i forbindelse med projekteringen , hvor naturbevarelse og bæredygtighed har høj prioritet. En stor del af området er i dag udlagt som §3-beskyttet natur. Vi samarbejder med bl.a. med Vogt Landscape og Herzog & De Meuron, Sweitz om design og realisering af udearealerne, som i stor grad vil fremstå som eng, skov og mose – som i forvejen er almindelige naturtyper i Salpetermosen. Ingeniører er Rambøll og Moe. Land-art kunstneren Maya Lin, USA er også tilknyttet projektet.

Klient

Region Hovedstaden

Sted

Hillerød Syd

Afsluttet

Anslået 2025

Ydelser

Projektering, fagtilsyn