Lokale materialer

Projekt

BÆREDYGTIGHED
Som en naturlig del af almindelige bestræbelser på at opnå større grad af bæredygtighed i projekterne, har vi en intension om at oparbejde en bred og detaljeret viden om lokale materialer. Herved kan transport af materialer begrænses betragteligt og samtidig kan “fra vugge til grav” princippet nemmere virkeliggøres. Aktuelt har vi indsamlet data og prøver fra Sjællands grusgrave med henblik på at opnå et større kendskab til lokale grus- og stenmaterialer, og vi har en vision om generelt at anvende flere lokale materialer i vores projekter.
Vi tilstræber at fremme brugen af nordisk og dansk granit fra Bornholm, sekundært europæisk, i stedet for f.eks. asiatisk.

Klient

-

Sted

-

Afsluttet

-

Ydelser

-