Karré 27 Roarsvej-Folkvarsvej

Projekt

Karré 27 er Svømmehalskvarterets største karré med et 230 m langt gårdrum. Projektet har givet et stort smukt fælles gårdanlæg, hvor der før var 23 små grimme baggårde hver skærmet mod nabogårdene af plankeværker og koks-skure. Gårdrummet indeholder nu et stort langt frodigt fælles friareal med en variation af oplevelser, mens der langs bygningsfacaderne er opgangshaver indrettet af de enkelte ejendomme.

Klient

Frederiksberg Kommune / SBS s.m.b.a

Sted

Frederiksberg

Afsluttet

2005

Ydelser

Skitsering, Projektering, Tilsyn