Friheden Rideterræn

Projekt

Rideterrænet er anlagt efter Friheden Invest AS’s tilkøb af nye jorder til søstergården Lundegaarden. Jorderne er nabo til Helsingørmotorvejen. En vigtig opgave har derfor været at etablere skærmende skovplantninger mod vejanlægget, men med stor rumlig/landskabelig kvalitet og med en stor artsmæssig diversitet. Ridestierne er planlagt med henblik på oplevelser og ridemæssige udfordringer. Springbygger Christian Struck har rådgivet mht. springene.

Klient

Friheden Invest AS

Sted

Høsterkøbvej 65

Afsluttet

2007

Ydelser

Skitsering, Projektering, Tilsyn