Tietgen Kollegiet

Projekt

Det overordnede landskabelige motiv omkring det nye kollegium har været at trække grønningen helt frem til kanalen. Græsset flettes i baner sammen med store betonplader, i et mønster der tilgodeser bevægelsen på tværs af pladsen. Projektet er udført i samarbejde med landskabsarkitekt Marianne Levinsen, som har haft det designmæssige ansvar. Henrik Jørgensen Landskab har stået for projektering og realisering.

Klient

Nordea Fonden / Lundgaard & Tranberg AS

Sted

Ørestaden, København

Afsluttet

2004

Ydelser

Projektering, Udbud, Tilsyn