Kellersvej Boliv – Gladsaxe

Projekt

Området omkring den bevaringsværdige Lillemosegård på Kellersvej i Søborg gennemgår en omfattende udvikling og vil  ultimo 2022 stå færdig som et moderne botilbud for borgere med udviklingshæmning.

Det nye byggeri omkranser de eksisterende bygninger og er således med til at understøtte ønsket om en samlet bebyggelse der fremstår som en landsby, med et karakterfuldt indre. Gammelmosen giver bebyggelsen et smukt, kraftfuldt og grønt træk mod den østlige grund-grænse.  For at skabe forskellige oplevelser og tydeligt markere forskellige steder i Landsbyen, ud-formes alle byrummene forskelligt og med forskellige funktioner og oplevelser integreret. Forskelligheden og tydeligheden i markering af hvert enkelt byrum og af offentlige, semiof-fentlige, semiprivate og private zoner gør masterplanen nem og overskuelig at finde rundt i – i særlig grad til glæde for mennesker med sanse- og funktionsnedsættelse.

Klient

Gladsaxe Kommune/ Cubo Arkitekter

Sted

Kellersvej, Gladsaxe

Afsluttet

2023

Ydelser

Konkurrence, Projektering, Tilsyn