Vestergårdsvej Klimatilpasning

Projekt

Glostrup Ejendomsselskab klimatilpasser og igangsætter i den forbindelse forskellige anlægsarbejder, herunder LAR. I nærværende projekt ledes alt tagvand fra boligblokke langs Vestergårdsvej via vandrender til en større granitkanal, som løber langs vejen i hele dens længde. Vandet ledes videre til nye vanddamme og grøfter ved friarealerne på haveside.

Klient

Glostrup Ejendomsselskab

Sted

Glostrup

Afsluttet

2015

Ydelser

Skitsering, Projektering, Udbud