Novo Nordisk Hovedsæde

Projekt

Novo Nordisk etablerede i 2006 et nyt og moderne receptionsområde ved det daværende hovedsæde. I sammenhæg hermed anlagdes et nyt ankomstareal med trappeanlæg, forplads, spejlbassin samt gårdterrasseanlæg medspejlbassin. Fra det nyskabte receptionsområde etablefredes tæt synsmæssig kontakt til de to spejlbassiner.

Klient

Novo Nordisk A/S/ Dissing & Weitling A/S

Sted

Bagsværd

Afsluttet

2006

Ydelser

Skitsering, Projektering, Tilsyn